Generell info om vårt småbarnstilbud

Mandals Turnforening følger skoleåret, med oppstart i august og avslutting til 17.mai. Det er ikke aktivitet i skoleferiene.

Når aktiviteten er i gang, kan starte når som helst så lenge det er plass på partiet.

Priser: 

Kontingent kr. 150.- (Følger kalenderåret) 
+Treningsavgift, står oppgitt i teksten under.

Barseltrening med Nea er et helt nytt tilbud som vi satser på fra denne høsten (2021). Nea er hovedtrener på Apparatturn og er tidligere landslag gymnast fra Finland. Nea har studert og jobbet i Sverige og har master grad i idrettfysiologi. Hun er selv nybakt mamma, og har laget et skreddesydd treningsopplegg for nybaktemødre - trening med spedbarn. Her er det du som mor som trener. Det er også god sansestimulering og trening for de små. To i ett altså! Se mere info her

Vi tilbyr Barseltrening med Nea i Turnhallen fra og med 14.09 på tirsdager kl.13.00.
Treningene varer i 60 minutt
Treningsavgift - Innmelding ila vårhalvåret kr. 1900.-  

Foreldre & Barn Turn er motorisk lek for småbarn fra året de fyller 3 år. Foreldrene er i stor grad med i leken på barnas premisser. Her er det lek til musikk, lek i løype og lek i par øvelser med stort fokus på å ha det gøy. For barna danner dette grunnlaget for sin videre motoriske utvikling og knytter tettere bånd til foreldrene.  For foreldrene er dette i og for seg mye av det samme, altså en gyllen sjanse til å få rørt litt på seg og oppleve kvalitetstid med barna. Treningen er lagt opp til at et barn har en voksen med seg som «partner».

Vi tilbyr Foreldre&Barn turn på: 
Imeskole gymmsal - Onsdager kl. 16.15.  - Vi ønsker å komme igang igjen, men venter på at noen melder seg frivillig til å være instruktør. 
Turnhallen (Giert Giertsensgate 29.) - Mandager kl.16.30 
GymLabben (Langgata 1. Malmø) onsdager kl.16.30
Frøysland skole gymsal - Vi ønsker å komme igang igjen, men venter på at noen melder seg frivillig til å være instruktør. 

Treningen varer i 45 min.
Treningsavgift - Innmelding ila vårhalvåret kr. 1900.-  

Idrettskolen, "Førskolebarna - Idrettskolen" og "1.klasse - Idrettskolen", er motorisk turnlek for barn. Her er det lek til musikk, lek i løype og lek med turntilnærming og fokus på å ha det gøy. Aktiviteten og barna er i sentrum. Vi «trener» etter prinsippene i idrettens grunnstige. Dette gir et svært godt grunnlag for barnas motoriske utvikling. Idrettskolen tilbys på to steder til to aldersgrupper.
Vi har faste voksne som er mentor for unge medtrenere som selv er gymnaster. Barna bygger i denne alderen grunnlaget for deres videre motoriske utvikling og glede ved å være i aktivitet. Målet er å lære og bli trygg på bevegelser som rulle, klatre, planke, hinke, balansere, hoppe ned av, hoppe med sprett, hoppe over, stå på hodet og slå hjul. Her holder vi høyt tempo og har det veldig gøy! Barna bygger gode relasjoner videre til skolen, og aktiviteten gir stor turnglede.
Partiet er delt opp i to alders trinn. Førskole og 1.klassinger. 

Vi tilbyr Idrettskole på: 
Imeskole gymmsal - mandager kl. 17.00-17.45 (Førskolebarn og 1.klasse barn)
Frøysland skole gymsal - mandager kl.17.00 - 17.45 (Førskolebarn og 1.klasse barn)
Sentrum i Turnhallen - Tirsdager kl.16.30-17.15. Førskolebarn
Sentrum i Turnhallen - Tirsdagen kl.17.15-18.00 1.klasse barn

Treningen varer i 45 min.
Treningsavgift - Innmelding ila vårhalvåret kr. 1900.-   

Hardhausen (5-7 år) – Gymlab på Malmø (15 plasser til de barna som trenger trøkk) Dette er et nytt parti. Liker barnet å hoppe ned fra ting, reiser seg når det faller og løper videre? Klatrer høyest i epletreet i hagen og slår hjul på plenen? Da er dette partiet for ditt barn. På Hardhausene får barna alt de trenger for senere å kunne ha muligeter som gymnast på Appartturn.
Kai Morten Skjeldnes og Vibeke Reinertsen er mentorer og står for opplegg og struktur. Så er vi så heldig å ha fått med oss 4 unge aktive apparatturnere som medtrenere. 
GymLaben er et nytt treningssted som foreldrene på Apparatturn har laget gjennom 2019 vinteren. Dette er blitt et basistreningssted som Apparatturnerne allerede er veldig glede i. Det er ingen andre i hallen, noe som gir et helt annet fokus i aktiviteten. Målet er at vi her skal leke oss, sterke, mye og bevegelige. Lære grunnelementene som skal til for å drive med turn. 
Treningene er i Langgata 1, GymLab (under Mandal Karateklubb).

Tirsdager kl.17.00
Treningen varer i 60 min.
Treningsavgift - Innmelding ila vårhalvåret kr. 2200.- 

Perlepartiet "RG lek" f..2013-15 – Turnhallen. 15 plasser til dans og lek med små apparater) Dette er et nytt parti som har sin gren til Rytmisk Gymnastikk. Her er det mer dans, koreografi, lek med ball, ring, køller og vimpel. Vi har fått vår fantastiske RG trener June Guldbrandsen og Teherese HolteJohannessen til å ha dette partiet. 

Mandagr kl.17.00 - 18.00
Treningen varer i 60 min.
Treningsavgift - Innmelding ila vårhalvåret kr. 2200.-  

Turnskolen for barna i 2.klasse, er Turntrening for barn. Her introduseres barna for Apparathallen med turnutstyr og grop. Hallen er full av muligheter til å lære og bli trygg. er Turn og motorisk trening/lek for barna. Her bygger de videre på barnas motoriske utvikling og gleden ved å være i turnaktivitet. Vi er i Apparathallen som gir nye rammer for barna som til nå har vært i «Gymsal». Lars Færevaag er mentor for fem veldig gode medtrenere som alle er gymnaster på høyt nivå selv. Lars Færevaag er hovedansvarlig for innholdet og organisering på partiene, men er bare med den ene av dagene.  Turnskolen har en trening per uke, med to ulike valgmuligheter på dag. Velg kun en av dagene. 

Mandag kl.17.00 

Treningen varer i 60 min.
Treningsavgift - Innmelding ila vårhalvåret kr. 2200.-  

 

Bli medlem

Sponsorer