Generell info for barn- og ungdom

Mandals Turnforening følger skoleåret, med oppstart i august og avslutting i mai/juni. Det er ikke aktivitet i skoleferiene. Du kan starte gjennom hele året så lenge det er kapasitet/plass.

Vi tilbyr åpne partier (S360 og Freestyle) og konkurransepartier (TeamGym, Sportsdrill, Rytmisk Gymnastikk og Apparatturn), samt paraturnpartiet "Turn for alle".

Turn er basis idrett og legger grunnlaget for et godt og sunt liv. Hos oss får barna utvikle sine ferdigheter under mottoet samhold kvalitet og glede. Turn kan du trene for å være med venner, for å få bedre grunnlag til en annen idrett eller for å spesialisere deg i en av konkurransegrenen. En sunn kropp i et sunt sinn. Turn er gøy!

Priser: 
Kontingent kr. 200.- (Følger kalenderåret, dette er medlemskap i NGTF) +Treningsavgift (fra august – Mai/juni)
 
  Treningsavgift S360 - kr. 2400.-
  Treningsavgift Frestyle -
 kr. 2400.-
  Treningsavgift alle konkurransepartier - kr. 3300.-

   (Ved opptak til et konkurranseparti midt i året betales mellomlegget).

Åpne partier:

Tropp S360 (3.-4.kl og 5.-10.kl) er et veldig populært turn tilbud i Mandals Turnforening. Dette er et åpent parti og er tilbudet til deg som ikke ønsker å stille i konkurranser men som syns det et er veldig gøy med turn. S’en i S360 står for Salto som står for Sosialt, Allsidig, Lek, Turn og Oppvisning. Og det er nettopp dette som preger treningene. Her er jenter og gutter i sammen. Vi har satt noen av de aller flinkeste trenerne våre på dette partiet, så dette blir kult! Høydepunkter i løpet av året er Juleshow og Barneturnstevnet. Gymnastene får også muligheten til å delta på SALTO arrangementer i regionen.
Treningstider: 3.- 4.kl    - Onsadg kl.16.30 - 18.00
                       5.-10.kl   - Onsdag kl.18.00 - 19.30

Freestyle ( 3.-7kl og Ungdom) er tilbudet til deg som ønsker noe som kan gjøre deg bedre i typiske freestyle aktiviteter som Twintip, Snowboard, Skating, Scooting og Parkour. Dette er et åpent parti. Treningen er lekpreget og moro. Du får trening som gir deg styrke, balanse, bevegelighet, akrobatikk og gjør deg kreativ.
Treningstider:
3
.-7.kl Mandag og torsdag  kl.15.00 - 16.30
Ungdom Tirsdag og Torsdag 19.30 til 21.00

Turn for alle (Paraturn) er turn partiet for alle barn med psykiske utviklingshemminger. Vi koser oss med tilrettelagt aktivitet for alle. Vi har flere unge erfarne trenere og en voksen hovedansvarlig. 
Tirsdagene kl.15.00-16.00 (Per d.d. 26.08. har vi ikke trener til dette partiet, men håper det løser seg fort.)

 

TeamGym og konkurransepartier:

Rekruttering til konkurransepartiene skjer gjennom de åpnepartiene via åpne opptak. Et opptak vil da fortrinnsvis skje når det er trenerresurser tilgjengelig for ytterligere utvidelse/supplement på det aktuelle partiet. Vi skal i som hovedregel ikke ha mer enn 15 gymnaster per hovedtrener med en hjelpetrener.

Rytmisk gymnastikk er en kombinasjon av kroppstekniske vansker, redskaper i bevegelse og dans til musikk. Med kroppen skal man gjøre ulike vansker innenfor hovedgruppene; hopp/sprang, balanser, piruetter og bølger/bevegelighet. Det skal også være rom for dansetrinn og bevegelser som passer til musikken. Samtidig skal man håndtere et redskap. Det finnes fem ulike redskaper: Tau, ring, ball, køller og bånd. Redskapene skal være i bevegelse på ulike måter, kastes og fanges. Harmonien mellom kroppen, redskapet og musikken utgjør en helhet. Elementene skal settes sammen på en naturlig måte slik at det blir flyt i programmet. Man må velge elementer, stil og musikk som passer til gymnastenes ferdigheter og personlighet. Rekrutering til konkurransepartiene skjer gjennom de åpnepartiene. Rekruteringen vil da fortrinnsvis skje når det er trenerresurser tilgjengelig for ytterligere utvidelse/supplement i på det aktuelle partiet.

Sportsdrill, som det ligger i navnet, er drill som drives som en sport og inneholder turnmomenter. Dette er et konkurranseparti. Sportsdrillere bruker bare drillstaven som sitt redskap. Lik som i korpsdrill er de drilltekniske øvelsene hentet fra både ballet og turn. Øvelsen koreograferes i et program og utøves til musikk. Programmets vanskelighetsgrad tilpasses utøveren, og man konkurrerer individuelt, i par eller i tropp. Rekrutering til konkurransepartiene skjer gjennom de åpnepartiene. Rekruteringen vil da fortrinnsvis skje når det er trenerresurser tilgjengelig for ytterligere utvidelse/supplement i på det aktuelle partiet.

Apparatturn for jenter og gutter. Jenter har 4 apparater: Hopp, skranke, bom og frittstående. Gutter har 6 apparater: Frittstående, bøyle, ringer, hopp skranke og svings stang. Det stiller høye krav til disiplin og mye trening, også egentrening for å lykkes. Apparatturn krever en unik kombinasjon av styrke, fleksibilitet, utholdenhet, dristighet og artisteri. Rekrutering til konkurransepartiene skjer gjennom de åpnepartiene. Rekruteringen vil da fortrinnsvis skje når det er trenerresurser tilgjengelig for ytterligere utvidelse/supplement i på det aktuelle partiet.

TeamGym er et tilbud for de gymnastene som ønsker å konkurrere i troppsturn. Så dette er et konkurranseparti. Det trenes på frittstående, trampett og tumbling. På dette partiet stilles det krav til at gymnastene stiller i de konkurransene som laget meldes på. Det stilles også krav til at gymnastene trener målrettet for å lære seg det som skal til for at laget kan utvikle seg innenfor NTGF sitt reglement. Eksempler på dette kan være: strak salto, salto med skru, doble saltoer, serier som salto araber salto, samt overslag på hest. I konkurranse er en tropp 6 til 12 gymnaster og det kan konkurreres i alle de tre disiplinene. Det konkurreres i egne klasser for jenter, gutter og mix klasser. Rekrutering til konkurransepartiene skjer gjennom de åpnepartiene. Rekruteringen vil da fortrinnsvis skje når det er trenerresurser tilgjengelig for ytterligere utvidelse/supplement i på det aktuelle partiet.

/file/12021-apent-opptak-konkurransegrener-turn.pdf

Bli medlem

Sponsorer