Styret i Mandals Turnforening

Styret 2021/2022:

Styret i Mandals turnforening – hvem er vi?

Vi er stolte over å være den største foreningen i Mandal med et bredt tilbud for mennesker i alderen 2 – 100 år! Den største bidragsyteren for å få til dette er våre sponsorer, samt en enorm dugnadsinnsats fra medlemmer, foreldre og andre frivillige som vi setter utrolig stor pris på!  Styret i Mandals turnforening jobber systematisk og frivillig for å gjøre foreningen bedre, og for å bedre kunne ivareta medlemmene og deres interesser etter mottoet "Samhold, Kvalitet og Glede". Men, hvem er vi egentlig?:

- Jørn Veisetn er styreleder

- Rita Pytten er nestleder

- Elisabeth Frøyland Økonomiansvarlig

- Mette Hunt er leder av sportslig utvalg

- Anders Kristoffersen er leder av bygg og anlegg

- Liv Ulriksen er leder av arrangementsutvalget 

- June Alfsvåg er nestleder i arrangementskomitten

- Emma Sofie Kjelsnes er Ungdomsrepressentent

- Dina Sveinall er Ungdomsrepressentent

- Jens Erik Holmquist er daglig leder i foreningen. Han er sekretær på styremøtene, men er ikke styremedlem.

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Ring kontoret på telefon 95059699 i kontorets åpningstider.
(Mandag og Tirsdag 13.00-17.00 / Onsdag og Torsdag  11.00-13.00)

 

Sponsorer