Historien til Mandals Turnforening

Mandals Turnforening er en av byens eldste idrettsforeninger, stiftet 13. november 1886.

Hvem er Mandals Turnforening? 
Mandals Turnforening ble stiftet første gang i 1865, men måtte i likhet med andre pionerer innen idretten se at oppstarten ble litt av og på ettersom de involverte måtte prioritere tiden. Mandals Turnforening har allikevel en annen dato som sin offisielle stiftelses dato, det er fordi foreningen har hatt sammenhengende drift siden 13. november 1886. Datoen ble satt i 1896 da de involverte ønsker å feire ti årsjubileer. Denne datoen har blitt stående siden, selv om det er vanlig at idrettslag beholder sin første oppstartdato som sin stiftelses dato. 

Mandals Turnforening har vært i stor endring gjennom årene, men har holdt på tradisjonene og sin innovative holdning. Allerede sent på 1890`tallet begynte planleggingen av Mandals første idrettshall. I 1925 stod det ærverdige bygget Turnhallen ferdig. Da så én verdien av neste 30 år med dugnadsarbeid stå der å bade i morgensolen. 

I dag jobber Mandals Turnforening etter mottoet «Samhold, Kvalitet og Glede». Vi har 1100 medlemmer i alle aldere, fra alle samfunnslag og i alle «former og farger». Det er viktig for oss at alle føler seg hjemme hos oss. 

Vi har igjen tatt på oss et felles ansvar for byens innbyggere. Idrettshallene i sentrum sprengt på kapasitet og preget av tidens tann. Idrettslagene står i kø for å få plass, og det er heller ikke lenger plass til å dekke behovet til skolene. I 2017 startet Mandals Turnforening derfor arbeidet med å samle idretten, Barne- og ungdomsrådet og skolene for å starte en prosess for å oppgradere alle anleggene som ligger på Speilenområdet i Mandal. 

Prosjektet, som har fått navnet «Arena Speilen», er jobbet frem av en samlet idrett og Barne- og ungdomsrådet. Det inkluderer alle Idrettshallene og utearealet, både for organisert og egen organisert aktivitet. «Arena Speilen» er nå ønsket som en hovedplan for utvikling av Speilenområdet på lik linje med det vi har for Idrettsplassen. 

Mandals Turnforening har været, og er i likhet med resten av samfunnet vært strekt preget av pandemien. Idretten lever i stor grad av kontingent. Men i år i har vi mistet nær 20% av medlemmene våre. Vi hører mye om krisepakker og kompensasjon, men alle må vite at idretten får ikke en krone i kompensasjon for tapt kontingent. Det er derfor svært viktig at alle som ønsker seg et idrettslag å komme tilbake til etter pandemien, bør «stå i det» sammen med oss. 

Mandals Turnforening har stor tro på fremtiden. Turn er en basisidrett. En idrett hvor én trener alle de grunnleggende ferdigheter for en allsidig sterk og god kropp og et godt sinn. I Barneårene legges det et motorisk grunnlag som bygges på resten av livet. I ungdomsårene bygges de gode relasjonene og sunne holdninger og verdier. I voksen- og seniorlivet er det mosjon for en god fysisk- og psykisk helse som er viktig. Dette har vært vårt kjerneområde i over 100 år, og her vi er aller best.

Når pandemien stengte ned verden, valgte årsmøtet i Mandals Turnforening å heve blikket og investere i fremtiden. Foreningen, som driver helt uten noe form for kommunal støtte, tok opp to millioner i lån og kjøpte inn nytt turn utstyr. Etter 15 år uten konkurransegodkjent utstyr, kan vi igjen bidra inn i egen idrett som arrangør av konkurranser, stevner og samlinger. 

Nytt utstyr og et godt inneklima i hallene er nøkkelen til trivsel og god helse. Det er ikke minst viktig for alle de 100 trenerne i Mandals Turnforening. Vi er Lindesnes Kommunes største arbeidsgiver for ungdom under 18 år. Hos oss får de viktig arbeids- og ledelse erfaring. De får kurs og følges tett opp av voksne erfarne mentorer. Alle voksne er frivillige, og gjør dette fordi de har kjærlighet til foreningen og aktiviteten; uten dugnad overlever ikke Norsk idrett. 

Voksne som ønsker å bidra hos oss får den opplæringen de trenger og kreves selvsagt for politiattest. Det er mest vanlig å bidra inn der egne barn har aktiviteten. Men alle har en kompetanse og bidrar gjerne inn i andre deler av foreningen. Vi trenger ditt engasjement om det er innen bygg, anlegg, data, ledelse, pedagogikk, idrett m.m. Hva som helst, du er verdifull. Gi en time eller to per uke og vær med å skape en trygg og god arena tuftet på Samhold, kvalitet og glede. Det føles godt!

Takkes skal alle som er med år etter år, og de som er innom i kortere perioder! For å sitere vår venn og æresmedlem Tor Hønneland; «Dugnaden er limet i foreningen». Det gir sosial tilhørighet og liv i hallen. Uten trenere og en vital organisasjon er vi ingenting! Tusen takk alle som bidrar! I dag på 17.mai skal vi send hverandre en tanke for fremtiden. 

Mvh. Jens Erik Holmquist 
Daglig leder Mandals Turnforening

Sponsorer