Våre innmeldingsrutiner

Informasjon om innskriving!
Her finner du informasjon innmeldings- og betalingsrutinene.
Det meste foregår nå digitalt og er grundig forklart under.
Vi håper dere tar dere tid til å lese igjennom, registrere dere , og ønsker dere hjertelig velkommen som medlem og
til forhåpentligvis mange år med trening.

Se fanen Sporttslig tilbud for å se våre partier og treningstider.

Vi anbefaler medlemskap, da støtter du også vårt barne og ungdomsarbeid. 
Deler av vokseentilbudet har også klippekort - dersom .

Innskriving for nye medlemer som ikke har vært medlem det siste året, til det nye turnåret skjer digitaltskjema via linken "Bli medlem".

Allerede medlem


Medlems App - 

Er du voksen eller foresatt må du laste ned den nye medlemsappen. Dette er ditt medlemskort!
Den kan lastes ned fra Appstore eller GooglePlay. Se etter ikonet over.

I Spoortz-appen har alle medlemmer mulighet til å:
   • Oppdatere egen profil.
   • Betale regninger fra klubben med Vipps eller bankkort.
   • Se sitt digitale medlemskort.
   • Legge til foresatte på en person.
   • Se aktiviteter du, eller de du er foresatt for, skal delta på.
   • Lese nyheter fra klubbens nettside.
   • Kommunisere med andre tilknyttet samme lag som deg.

Det er enkelt å komme i gang:
   • Last ned Spoortz-appen via Appstore eller GooglePlay.
   • Logg inn med mobilnummer (som står registrert på deg og/eller barna i medlemsregisteret hos klubben) og få tilsendt kode på SMS
   • Alternativt trykk på «Glemt passord» og skriv inn din e-postadresse (som står registrert på deg og/eller barna i medlemsregisteret hos       klubben)
   • Følg instruksene du mottar på e-post og logg inn i appen.

Når du har meldt deg inn er du medlem og vil motta faktura frem til du melder deg ut.

Det er veldig viktig at du er nøye når du registrerer info på min profil. Feil persondata betyr at vi ikke kan kommunisere med deg! Vi sender ut info både i Appen, per sms og mail. Skriv derfor inn det telefonnummeret og mailadressen som er mest brukt i familien. Om du bytter mail eller telefonnummer i løpet av året, så er det viktig at du logger dere inn å oppdaterer. 

Betaling – betaling er todelt; en kontingent og en treningsavgiften.

  • Kontingenten går til Norges Idrettsfobund og følger kalenderåret. Dette betyr at du eller ditt barn er dekket av NIF sin kollektive idrettsforsikring under organisert aktivitet. Dette vil i de aller fleste tilfeller være mer enn godt nok, om skaden skulle oppstå. Foresatte er ansvarlig for å sende inn skademelding til IF for sine barn. Kontingenten er på kr. 150,- for småbarnspartiene, og kr. 200,- for ungdom og voksne. Kontingenten gjelder for inneverende år, og betalt kontingent gir deg medlemsskap i foreningen. Nye medlemmer får fakturaen ved innskriving. Eksisternede medlemmer får faktura med denne kontingenten i februar.

 

  • Treningsavgiften varierer på de ulike treningstilbudene. Det er viktig at faktura blir betalt ved forfall. Om det skulle være vanskelig å få betalt, så ta kontakt med daglig leder og gjør avtale. Mandals Turnforening er en inkluderende forening og vi får til løsninger for de som ønsker å være medlem, så sant det er plass.

Dugnad - Det er viktig å merke seg at du som foresatt vil det bli satt opp en rulleringsliste for dugnadsarbeidet. I løpet av året har vi flere fine arrangementer som vi trenger hjelp av deg som foresatt. Når alle deltar blir arbeidet fordelt på mange og oppgavene blir mindre på den enkelt. Lista kommer ut så fort vi har fått inn alle innskrivinger og turnåret er i gang.

Hvert halvår foretar vi endringer.
Vi setter deg gjerne på venteliste, dersom tilbudet er fult.

Vi jobber etter våre slagord: Samhold, kvalitet og glede! Så her er det mye å glede seg over!

Meld deg inn her!

Sponsorer