Generell info om vårt småbarnstilbud

Mandals Turnforening følger skoleåret, med oppstart i august og avslutting til 17.mai. Det er ikke aktivitet i skoleferiene.

Priser: 

Kontingent kr. 150.- (Følger kalenderåret) 
+Treningsavgift (Fra innmelding frem til 17.mai)
          Treningsavgift - Innmelding høsthalvåret kr. 1650.- 
          Treningsavgift - Innmelding vårhalvåret   kr.  1200.- 

2018---hva-skal-du-velge-neste-ar

Foreldre&Barn Turn er motorisk lek for småbarn (2-5 år), hvor foreldrene i stor grad blir tatt med i leke på en måte så det gir en viss treningseffekt på foreldrene også. Her er det lek til musikk, lek i løype og lek i par øvelser med stort fokus på å ha det gøy. For barna danner dette grunnlaget for sin videre motoriske utvikling og knytter tettere bånd til foreldrene.  For foreldrene er dette i og for seg mye av det samme, altså en gyllen sjanse til å få rørt litt på seg og oppleve kvalitetstid med barna. Treningen er lagt opp til at et barn har en voksen med seg som «partner».

Vi tilbyr Foreldre&Barn turn på: 
Imeskole gymmsal - Onsdager kl. 16.15.
Turnhallen (Giert Giertsensgate 29.) - Mandager kl.16.30 og onsdager kl.17.00
Frøysland skole gymsal - (Er nå stengt pga. bygging av ny hall. Vi er i gang igjen når den står ferdig.)

Idrettskolen, "Førskolebarna - Idrettskolen 1." og "1.klassingene - Idrettskolen 2", er motorisk lek/trening for barn. Her er det lek/trening til musikk, lek/trening i løype og lek/trening med turntilnærming og fokus på å ha det gøy. Barna bygger i denne alderen grunnlaget for deres videre motoriske utvikling og glede ved å være i aktivitet. Målet er å lære og bli trygg på bevegelser som rulle, klatre, planke, hinke, balansere, hoppe ned av, hoppe med sprett, hoppe over, stå på hodet og slå hjul. Her holder vi høyt tempo og har det veldig gøy! Barna bygger gode relasjoner videre til skolen, og aktiviteten gir stor turnglede.Partiet er delt opp i to alders trinn. . 

Vi tilbyr Idrettskole på: 
Imeskole gymmsal - mandager kl. 16.30/17.15-18.00
Turnhallen (Giert Giertsensgate 29.) - Tirsdagerkl.16.30/17.15
Frøysland skole gymsal - (Er nå stengt pga. bygging av ny hall. Vi er i gang igjen når den står ferdig.)

Treningen varer i 45 min. 

Turnskolen for barna i 2.klasse, er Turntrening for barn. Her introduseres barna for Apparathallen med turnutstyr og grop. Hallen er full av muligheter til å lære og bli trygg. På denne treningen er det turn i løype, bevegelse til musikk og fokus på å ha det gøy. Barna bygger her videre på deres motoriske utvikling og glede ved å være i turnaktivitet. Relasjoner mellom barna styrkes videre og treningen gir stor grad av turnglede. Turnskolen har en trening per uke, med to ulike valgmuligheter på dag.

Turnskolen er på Turnhallen i Apparathallen. Et parti på mandag kl.17.00 og et parti på Tirsdag kl.17.00 en kan bare være med den ene dagen som passer best. . 

 

Bli medlem

Sponsorer