Styret i Mandals Turnforening

Styret 2018/2019:

Styret i Mandals turnforening – hvem er vi?

Vi er stolte over å være den største foreningen i Mandal med er bredt tilbud for mennesker i alderen 2 – 100 år! Den største bidragsyteren for å få til dette er våre sponsorer, samt en enorm dugnadsinnsats fra medlemmer, foreldre og andre frivillige som vi setter utrolig stor pris på!  Styret i Mandals turnforening jobber systematisk og frivillig for å gjøre foreningen bedre, og for å  bedre kunne ivareta medlemmene og deres interesser etter mottoet "Samhol, Kvalitet og Glede". Men, hvem er vi egentlig?:

- Rune Fredriksen er styreleder

- Jørn Veiset er nestleder

- Anita Solås er økonomiansvarlig

- Mette Hunt er leder av sportslig utvalg

- Marius Salthaug er leder av bygg og anlegg

- Nina Regevik er leder av arrangementsutvalget 

- Jens Erik Holmquist er daglig leder i foreningen. Han er sekretær på styremøtene, men er ikke styremedlem.

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Ring kontoret på telefon 95059699 i kontorets åpningstider. (Dagtid: Mandag og Tirsdag 08.30 - 15.30 / kveldstid: Onsdag og Torsdag  14.00 - 20.00)

 

 

 


 

 

 

Sponsorer