Foreldreinformasjon

På denne siden kan du som foreldre til barn/ungdom finne informasjon om hva som gjelder av regler, forsikring, lisenser og terminlister fra NGTF (Norges Gymnsatikk og Turn Forbund).

06.06.2019

Tia flyr og 17.mai er over og vi ser mot nytt turn år. Mandals Turnforening er stolt av bredden og gleden vi fikk vise med i borgertoget på 17.mai. Vi håper ditt barn har hatt fine opplevelser og god motorisk utvikling dette året, og ikke minst kjent på samhold, kvalitet og glede J

Nå er nye partier for småbarn og åpne partier lagt ut for Turnåret 2019/20.

Hvilke tilbud vi kan gi til barna er alltid avhengig av om vi har instruktører eller trenere. Dette er som i alle andre idrettslag løst på dugnad av foreldre. De som melder seg til tjeneste gir vi en grundig innføring og gjør det vi kan for å spille dem best mulig i medtrener-rollen. Vi har gode medtrenere som selv er unge gymnaster. De står som regel for det turntekniske i leken. Den voksne er med å veileder barna, gir omsorg og hjelper til med struktur i tilbudet.  Å være trener/instruktør for en foresatt er en takknemlig og fin oppgave. Er du en trygg og god voksen så trenger vi deg!
Ta kontakt på mail: kontor@mandalsturnforneing.no J

Hva skal dere gjøre for å få plass til barna til høsten?
For våre medlemmer åpner vi en eksklusiv innmelding til neste års partier allerede etter 06.06. Våre medlemmer vil ha prioritet for neste års partier helt frem til 30.juni. Nye medlemmer kan frem til dette skrive seg inn og ”stille seg i kø”, men vil ikke bli godkjent inn før 30.06.
Nå har vi generert nytt passord til alle medlemmer. Det kom med en link til deres barns profil. Bruk den for å velge nytt nytt parti.
 

Våre medlemmer skal være sikre på å få plass først! Men etter 30.juni åpner vi slusene og da er det første mann til mølla til det er fullt J

NB! For dere som ikke skal fortsette med turn fra høsten vil det være viktig å melde dere ut på samme sted, ellers så blir dere stående som medlemmer og får automatisk tilsendt kontingent faktura!

Hva skal dere velge (i MySoft) for neste turn år?:

 • Foreldre & Barn (født etter 2014)
 • For barn på Foreldre & Barn (født 2014) blir det idrettskolen 1.
 • For barn på Idrettskolen 1 blir det Idrettskolen 2.
 • For barn på Idrettskolen 2 blir det Turnskolen, i apparathallen i Turnhallen.
 • *Hardhausen (2014-12) – Gymlab på Malmø (15 plasser til de barna som trenger trøkk)
 • *Perlepartiet "RG lek" (2011-13) – Turnhallen) (15 plasser til dans og lek med små apparater)
 • For barn på Turnskolen blir det S360, i apparathallen i turnhallen.

 

*Nye partier til høsten. Disse to partiene har vi drømt lenge om, og nå er de her!
Barna i Turnforeningen har ulik preferanse til turn. De aller fleste storkoser seg og har veldig godt utbytte av å være med i idrettskolen hvor vi har opplegg rundt idrettens grunnstige.
Så har vi noen barn som ønsker mer dans, koreografi og estetikk til disse har vi opprettet Perlepartiet.
Mens noen har veldig mye kraft, høy tåle evne og ønsker høy intensitet og røffere turnlek, for disse har vi opprettet Hardhausene i vår nye GymLab i Langgata 1, på Malmø.
Mer info om disse partiene kommer mot slutten av juni.

 

Alle våre tilbud har turn som grunnprinsipp og positiv vekst for barn som mål!
Vi bygger all aktivitet i Mandal Turnforening på samhold, kvalitet og glede.

Småbarnspartiene:

 • Foreldre & Barn (2017-2015) er motorisk utfoldelse for småbarn, hvor foreldrene også deltar. Her er humøret og stemmingen er høy. Vi «trener» etter prinsippene i idrettens grunnstige. Dette gir et svært godt grunnlag for barnas motoriske utvikling.
 • Idrettskolen er motorisk lek for barn. Her er det lek til musikk, lek i løype og lek med turntilnærming og fokus på å ha det gøy. Aktiviteten og barna er i sentrum. Vi «trener» etter prinsippene i idrettens grunnstige. Dette gir et svært godt grunnlag for barnas motoriske utvikling.
 • Hardhausen (2014-12) – Gymlab på Malmø (15 plasser til de barna som trenger trøkk) Dette er et nytt parti. Liker barnet å hoppe ned fra ting, reiser seg når det faller og løper videre? Klatrer høyest i epletreet i hagen og slår hjul på plenen? Da er dette partiet for ditt barn.
 • *Perlepartiet "RG lek" (2011-13) – Turnhallen) (15 plasser til dans og lek med små apparater) Dette er et nytt parti som har sin gren til Rytmisk Gymnastikk. Her er det mer dans, koreografi, lek med ball, ring, køller og vimpel. Vi har fått vår fantastiske RG trener Giedre Kulisyte til å ha dette partiet. Hun har master i idrett og har selv turnet RG på internasjonalt nivå. Hun er også trener sammen med Charlotte Saanum for de eldste RG gymnastene i Mandals Turnforening.
 • Turnskolen er Turn og motorisk trening/lek for barna. Her bygger de videre på barnas motoriske utvikling og gleden ved å være i turnaktivitet. Vi er i Apparathallen som gir nye rammer for barna som til nå har vært i «Gymsal». Lars Færevaag er mentor for fem veldig gode medtrenere som alle er gymnaster på høyt nivå selv, Emily Veiset, Lisa Haugland, Marius Ro, Live Søvik Syvertsen og Sigurd Færevaag. Lars Færevaag er hovedansvarlig for innholdet og organisering på partiene, men er bare med den ene av dagene.

 

Steget inn i barne- og ungdomspartiene går via det åpne partiet:

OBS! Påmeldingen til S360 er utsatt ettersom trenersituasjonen ennå ikke er klar har. Vi trenger flere trygge voksne som kan bidra i trener teamet. S360 (3-4.kl) – er et veldig populært parti med høyt aktivitetsnivå. Her er det turn, dans, Airtrack, trampoline, parkour, hoppetau, koreograf og sirkus. Mette Hunt og Anne S Salvesen, noen av våre mest erfarne trenere styrer dette. Med seg på laget har de et trenerteam av dyktige turnere og foresatte (her mangler vi frivillige!). Dette er det største partiet vi har i Mandals Turnforening. Vi trener for oppvisninger, juleshow og Barneturnstevnet.

 

Barnas muligheter videre i Mandals Turnforening: 
Mandals Turnforening har to «hovedløp» for barna. Et åpent løp, og et løp for konkurransegrener.
Åpent: Fra barna er 8 til 19 år kan de drive turnaktivitet i et åpent parti – S360 og etter hvert Freestyle (fra 4.kl.).
Konkurranse: En del barn ønsker litt mere fokus, struktur, disiplin, øving og konkurranse. For disse barna har vi konkurransepartier - RG, Sportsdrill, Apparat turn og TeamGym.

Opptak til konkurransepartiene skjer når vi har trenerkapasitet til å opprette eller utvide en gruppe. Alle barn i den aktuelle alderen vil da bli invitert til et åpent opptak, men de må da være aktiv medlem på et parti.

For de barna som etter hvert oppdager at de ønsker å drive med en konkurransegren, så kan også mulighetene by seg når de er litt eldre. Når trenerne har kapasitet vil det bli invitert til åpne opptaks treninger, hvor barna får prøve seg. Barnet må selv være motivert til dette og ha et ønske om å delta i konkurranser. Det er sportslig leder i foreningen som sender ut invitasjon til disse opptakstreningene til alle barn i rett alder.

 

Vi har aktivitet for alle i alderen 2 til 100 år i Mandals Turnforening. For deg som foresatt tilbyr vi veldig god mosjons trening med lange tradisjoner, som økervitaliteten og energien i det daglige. Som medlem kan du som voksen, trene inntil 4 økter i uka på valgfritt parti, bruke garderobene i Turnhallen når du tar løpeturen i furulunden og barna trener ;) Det er både dusjer og sauna i Turnhallen, som våre medlemmer kan benytte.

Se våre nettsider -  http://mandalsturnforening.no 

 

Mvh: Mandals Turnforening

 

Basis info:

Om opptak til Konkurransepartiene:

1.- Opptak til konkurransepartiene gjøres når trenerne har kapasitet. Det er derfor vanskelig å si når dette gjøres. Opptakene skjer i all hovedsak fra de åpne partiene (S360 og freestyle). Opptakene blir annonsert ved at alle barna i foreningen som er tilknyttet et åpent parti, den aktuelle alderen og ev. kjønn, får mail med invitasjon til opptak. I invitasjonen legges det stor vekt på hvilke forventninger som stilles til gymnastene som går på et konkurranseparti. Dette for at barna selv skal kunne gjøre seg opp en mening om dette er noe som er aktuelt for dem (eks. fokus på trening, deltagelse på alle treninger, treningsvilje, tåle evne). Under et opptak blir det gjort en vurdering av gymnastene i forhold til disse kriteriene samt fysiske og tekniske ferdigheter. Ut fra dette blir det så gitt et til bud om plass eller en anbefaling om å delta på et annet tilbud som, ut fra våre faglige vurderinger (pedagogisk-, organisasjon- og turnfaglig), passer gymnasten. 

2.- Gymnaster som allerede går på et konkurranseparti har vi til nå ikke invitert til opptak på andre konkurransepartier. Dette er rett og slett fordi det er så fullt på alle partier at vi ønsker minst mulig rokkeringer mellom konkurransepartier. Derfor har invitasjon til opptak kun gått til barn på åpnepartier. Men, om en gymnast åpenbart ikke trives på et parti så strekker vi oss langt for å finne løsninger. Men i en slik prosess gjøres også vurderinger iht de samme kriterier som overnevnt ved ordinære opptak.

3.- Det blir gitt plass på et konkurranseparti eller en anbefaling om å fortsette på åpent-parti. Denne anbefalingen gis på bakgrunn av at all erfaring tilsier at; for at barna skal trives på et konkurranseparti og oppleve samhold, kvalitet og glede, må barnet oppleve mestring i takt med de andre på partiet. Om et barn av ulike årsaker (jmf. overnevnte vurderingskriterier), ikke følger utviklingen til gruppa, blir det en dårlig opplevelse for barnet. Dette er faglige vurderinger vi gjør i utgangspunktet for barnets beste. Men her er det selvsagt lov å være uenig :)

4.- I troppsgymnastikk er det også et poeng at gruppa er mest mulig "homogen" iht. fysiske kapasiteter og teknikk. Det er fordi en tropp konkurrerer som et lag og blir vurdert etter teknisk nivå, utførelse og stil. Det er en teknisk-estetisk idrett hvor laget blir bedømt som en helhet. Derfor så vurderes gymnastene under et opptak, opp mot teknisk nivå på den aktuelle troppen. Vi kan derfor ikke si noe generelt om opptakskrav, og forstår at dette ikke er så enkelt å forholde seg til. 

5.- Vi legger stor vekt på at de åpne partiene skal holde så høy kvalitet som mulig, så alle barna uavhengig av hvilke parti de er med på skal oppleve samhold, kvalitet og glede. Det er derfor vi har noen av våre mest erfarne og dyktige trenere på S360. Barna på de åpne partiene har like stor rett på kvalitet og gode utviklingsmuligheter som barna som går på konkurransepartiene. Og om det oppleves at kvaliteten på et parti ikke er god, så ønsker vi tilbakemelding på dette så vi kan sette inn tiltak for å øke kvaliteten. 

6.- Så er det sånn at det er aldri for sent. Det er helt rett som du sier at om en jobber målrettet så får en stort sett til det en ønsker. Om en opparbeider seg god grunnstyrke, spenst, stem, bevegelighet og koordinasjon, så øker forutsetningene for god utvikling på det turntekniske også. Under et opptak vil disse fysiske kapasiteten danne grunnlag for å si noe om antatt progresjon på de turntekniske kapasitetene hos den enkelte gymnasten. Så er det denne analysen som danner grunnlaget for tilbud om plass eller de anbefalinger som gis for videre partitilhørighet. 

7.- De eneste unntak som gjøres er for barn av trenerne. Det er fordi vi er et idrettslag basert på frivillighet, og er avhengig av å legge godt til rette for trenerne så de skal ha mulighet til å bidra. Uten trenere har vi ingen tilbud til noen. Derfor hender det noen ganger at barn av trenere kan følge en treningsgruppe som ikke samsvarer med alder eller til og med kanskje nivået til gruppa. Men det går kun så lenge dette barnet ikke opptar mer kapasitet for treneren enn at treneren fremdeles kan yte god kvalitet til de andre gymnastene. 

8.- Vi håper ditt barn finner et tilbud hvor det opplever samhold, kvalitet og glede. Så håper jeg at denne informasjonen var litt oppklarende. Vi er åpne på at våre vurderinger kan føles feil, men de er i alle fall forankret i fagkunnskap og erfaring. Så skal kvaliteten på de åpne partiene i utgangspunktet være så god at det i kombinasjon med egeninnsats, skal være rom for å utvikle seg til å få tilbud om plass på et konkurranseparti ved en senere anledning.

 

Her kommer litt informasjon og noen påminnelser fra kretskontoret J

Terminlisten
Terminlisten holder vi fortløpende oppdatert for hver krets. Det vil si at så snart arrangør og dato er bestemt i forbindelse med arrangementer (kurs, konkurranser, stevner etc.) blir det publisert i terminlisten. Skulle dere oppdage feil eller mangler på hjemmesiden, vær snill å ta kontakt med oss. J

Konkurranselisens/utvidet forsikring
Nå er vi godt i gang med 2017, og nye konkurranselisenser skal være registrert i MySoft. Alle som deltar i arrangement hvor det konkurreres i et av NGTFs offisielle konkurransereglement må løse konkurranselisens (utvidet forsikring for konkurranseutøvere) for å kunne delta. Les mer om utvidet forsikring/konkurranselisens her. Vi går inn i en periode med flere konkurranser i alle våre grener og da er det viktig at konkurranselisens til alle utøvere er på plass. Det må registreres ny konkurranselisens hvert år, den blir ikke automatisk sendt ut til utøverne i deres lag. NB! Gjør dere oppmerksom på at det utføres kontroll av konkurranselisens gjennom hele året, spesielt i forkant av konkurranser. Hvordan du registrerer ny konkurranselisens kan du lese i brukermanualen for opprettelse av konkurranselisens.

Trenerlisens
Trenerlisensen gjelder fra 01.09.2016-31.08.2017. Mange lag har allerede registrert trenerlisens for sine trenere, men det er enda åpent for registrering for de som ikke har gjort det. Hvordan du registrerer ny trenerlisens kan du lese i brukermanualen for opprettelse av trenerlisens.

Elektronisk medlemsregistrering
I perioden 1. april til 30. april 2017 skal alle idrettslag rapportere sine medlemstall pr. 31. desember 2016 til Norges Idrettsforbund. I forbindelse med rapportering skal det benyttes et godkjent elektronisk medlemsregister. Norges Gymnastikk- og Turnforbund benytter MySoft, og for dere som ikke er kjent med dette systemet kan dere lese mer om det  her. Medlemsdatabaseverktøyet Mysoft Idrett ble innført i NGTF med oppstart 01.01 2013, etter vedtak på forbundsting i 2012. Innen 01.01 2014 skulle alle lag ha tatt i bruk systemet, mange er godt i gang, men det er fortsatt noen lag som mangler. Dersom dere ønsker hjelp med å komme i gang med/lære mer om bruk av MySoft, ta kontakt med MySoft support på e-post: mysoft@gymogturn.no, og de vil være behjelpelige i denne prosessen.

Klubbutvikling
Norges Gymnastikk- og Turnforbund har tilbud om klubbutvikling til alle sine lag. Klubbutvikling er et tilbud som skal hjelpe til med å gjøre hverdagen i idrettslaget enklere og morsommere, og er et tilbud til ildsjeler, frivillige og ledere i klubbene. For mer informasjon om klubbutvikling kan dere se klubbguidenpå hjemmesiden.

Barneidrett og forsikring
NGTF har kommet med utdypninger og presiseringer av bestemmelser om barneidrett. Her finner dere informasjon om hvilke bestemmelser og rettigheter som gjelder for norsk barneidrett.

NGTF har tegnet ny forsikringsavtale med Gjensidige. Mer informasjon om dette kommer etter hvert påwww.gymogturn.no.   

Informasjon
De ulike tekniske komitéene for konkurransegrenene har egne distribusjonslister sentralt i forbundet, og sender ut informasjon om konkurranseidretten jevnlig. Dersom dere ønsker informasjon om grenene i deres klubb kan dere sende kontaktinformasjon til følgende forbundsansatte:


Turn Kvinner: Bente Stensrud - Bente.Stensrud@gymogturn.no 
Turn Menn: Ole Kristian Heien Storsve - OleKristianHeien.Storsve@gymogturn.no 
Rytmisk Gymnastikk: Marianne Halberg - Marianne.Halberg@gymogturn.no 
Troppsgymnastikk: Hermod Buttedahl - Hermod.Buttedahl@gymogturn.no

Vet dere om noen som ønsker informasjon fra kretskontoret, kan dere videresende denne e-posten eller be dem om å ta kontakt med: anne-kristin.sollid@gymogturn.no

Vi har samtidig lyst til å gi dere en klapp på skuldra for alle timene dere legger ned som trenere/ledere/foreldre/tillitsvalgte for lagene i Rogaland. Dere er fantastiske!

 

Med vennlig hilsen

Anne-Kristin Sollid,

Kretskonsulent Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkretser

Telefon: 46953586       E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no

 

Sponsorer