Foreldreinformasjon

På denne siden kan du som foreldre til barn/ungdom finne informasjon om hva som gjelder av regler, forsikring, lisenser og terminlister fra NGTF (Norges Gymnsatikk og Turn Forbund).

Terminlisten
Terminlisten holder vi fortløpende oppdatert for hver krets. Det vil si at så snart arrangør og dato er bestemt i forbindelse med arrangementer (kurs, konkurranser, stevner etc.) blir det publisert i terminlisten. Skulle dere oppdage feil eller mangler på hjemmesiden, vær snill å ta kontakt med oss. 

Konkurranselisens/utvidet forsikring
Nå er vi godt i gang med 2017, og nye konkurranselisenser skal være registrert i MySoft. Alle som deltar i arrangement hvor det konkurreres i et av NGTFs offisielle konkurransereglement må løse konkurranselisens (utvidet forsikring for konkurranseutøvere) for å kunne delta. Les mer om utvidet forsikring/konkurranselisens her.Vi går inn i en periode med flere konkurranser i alle våre grener og da er det viktig at konkurranselisens til alle utøvere er på plass. Det må registreres ny konkurranselisens hvert år, den blir ikke automatisk sendt ut til utøverne i deres lag. NB! Gjør dere oppmerksom på at det utføres kontroll av konkurranselisens gjennom hele året, spesielt i forkant av konkurranser. Hvordan du registrerer ny konkurranselisens kan du lese i brukermanualen for opprettelse av konkurranselisens.

Barneidrettsreglene
Idrettstinget har vedtatt endringer i bestemmelsene om barneidrett. Bestemmelsene ble behandlet i styremøte 1. desember 2016 FS-28/16-18 (utdrag): Barn i alderen seks –til og med åtte år, kan delta i tilpassede konkurranser, fortrinnsvis i egen forening og i konkurranser med deltakere fra andre foreninger i lokalmiljøet (lag- og/eller individuelle konkurranser). Norge er et land med stor geografisk utstrekning og i tillegg kan det være stor geografisk spredning i utbredelsen av NGTF sine grener. For noen foreninger vil det derfor være nødvendig å utvide lokalmiljøet til grenens naturlige omland. NGTF understreker at reisetid og kostnad alltid må vurderes. Begrepet lokalmiljø kan ikke strekkes lenger enn til lag innen egen krets, eller nærmeste klubb med aktivitet innen samme gren.

Vedtak: Veilederen, med NGTFs beskrivelse av barneidrettsbestemmelsene vedtas. Forbundsstyret delegerer til generalsekretær myndighet til å godkjenne arrangering av inntil to nasjonale arrangement/konkurranser pr. år innen hver gren. Utøvere skal kun delta på ett slikt arrangement pr. år, også der hvor ett av de aktuelle arrangementene er i eget lag. Arrangementet må ha en tydelig aktivitetsrettet og sosial profil. Aktivitetene kan ikke være bare tradisjonelle konkurranser, men skal ha et breddefokus på oppvisning, deltakelse og aktivitet.

Barneidrett og forsikring
NGTF har kommet med utdypninger og presiseringer av bestemmelser om barneidrett. Her finner dere informasjon om hvilke bestemmelser og rettigheter som gjelder for norsk barneidrett.

NGTF har tegnet ny forsikringsavtale med Gjensidige. Mer informasjon om dette kommer etter hvert på www.gymogturn.no.   

Klubbutvikling
Norges Gymnastikk- og Turnforbund har tilbud om klubbutvikling til alle sine lag. Klubbutvikling er et tilbud som skal hjelpe til med å gjøre hverdagen i idrettslaget enklere og morsommere, og er et tilbud til ildsjeler, frivillige og ledere i klubbene. For mer informasjon om klubbutvikling kan dere se klubbguiden på hjemmesiden.

Elektronisk medlemsregistrering
I perioden 1. april til 30. april 2017 skal alle idrettslag rapportere sine medlemstall pr. 31. desember 2016 til Norges Idrettsforbund. I forbindelse med rapportering skal det benyttes et godkjent elektronisk medlemsregister. Norges Gymnastikk- og Turnforbund benytter MySoft, og for dere som ikke er kjent med dette systemet kan dere lese mer om det  her. Medlemsdatabaseverktøyet Mysoft Idrett ble innført i NGTF med oppstart 01.01 2013, etter vedtak på forbundsting i 2012. Innen 01.01 2014 skulle alle lag ha tatt i bruk systemet, mange er godt i gang, men det er fortsatt noen lag som mangler. Dersom dere ønsker hjelp med å komme i gang med/lære mer om bruk av MySoft, ta kontakt med MySoft support på e-post: mysoft@gymogturn.no, og de vil være behjelpelige i denne prosessen.

Informasjon
De ulike tekniske komitéene for konkurransegrenene har egne distribusjonslister sentralt i forbundet, og sender ut informasjon om konkurranseidretten jevnlig. Dersom dere ønsker informasjon om grenene i deres klubb kan dere sende kontaktinformasjon til følgende forbundsansatte:

Turn Kvinner: Bente Stensrud - Bente.Stensrud@gymogturn.no 
Turn Menn: Ole Kristian Heien Storsve - OleKristianHeien.Storsve@gymogturn.no 
Rytmisk Gymnastikk: Marianne Halberg - Marianne.Halberg@gymogturn.no 
Troppsgymnastikk: Hermod Buttedahl - Hermod.Buttedahl@gymogturn.no

Ønsker du informasjon fra kretskontoret, kan dere videresende denne e-posten eller be dem om å ta kontakt med: anne-kristin.sollid@gymogturn.no

Sponsorer